PROVÁDÍME:

  • Školení
  • Kontrolní činnost
  • Zpracování dokumentace
  • Vedení dokumentace
  • Poradenská činnost

v oborech

POŽÁRNÍ OCHRANA

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

BEZPEČNOST NA STAVBĚ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ODPADY

OVZDUŠÍ

Vše pro vaše bezpečné podnikání!