Zákon o odpadech stanovuje původcům odpadů jasně stanovené povinnosti :

1) KONTROLA PLATNOSTI A AKTUALIZACE - souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem

 

2) SYSTÉM A ODPOVĚDNOST ZA VEDENÍ PRŮBĚŽNÉ EVIDENCE ODPADŮ

 

3) SYSTÉM A ODPOVĚDNOST ZA MÍSTO SHROMAŽĎOVÁNÍ ODPADŮ – (prostředky, označení, uložení, identifikační listy)

 

4) ZA BĚŽNÝ ROK VÝPOČET, ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ HLÁŠENÍ – (souhrnná) evidence odpadů za předchozí rok vždy k 15.02. do ISPOP

 

5) KONTROLA PLATNOSTI A AKTUALIZACESOUHLASU K UPUŠTĚNÍ OD TŘÍDĚNÍ NEBO SHROMAŽDOVÁNÍ ODPADŮ – kategorie ostatní

 

6) KONTROLA A AKTUALIZACE IDENTIFIKAČNÍCH LISTŮ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

 

7) KONTROLA SMLOUVY S ODBORNOU FIRMOU K ODBORNÉMU ZNEŠKODNĚNÍ ODPADŮ (O,N)

 

8 ) SYSTÉM V NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – aktualizovat vnitřní předpis o nakládání s odpady a prokazatelně s ním seznámit (pravidelně seznamovat) zaměstnance

 

9) KONTROLA A AKTUALIZACE DOKUMENTACE PROVOZŮ S ODPADY

 

10) KONTROLA PRPROVOZŮ S NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

 

11) KONTROLA A ZJIŠTĚNÍ A PROVÁDĚNÍ tzv. ZPĚTNÉHO ODBĚRU (elektroodpad, baterie, zářivky)