Zákon o ovzduší stanovuje provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší jasně stanovené povinnosti :

kotelna – plynová

zdroj – celk. tepelný příkon: kW

1) DOKLAD O ZAŘAZENÍ ZDROJE DO PŘÍSLUŠNÉ KATEGORIE

 

2) POVOLENÍ ZDROJE NA KRAJSKÝ UŘÁD, ČIŽP OLOMOUC povolení zdroje na Krajský úřad, ČIŽP Olomouc

 

3) PROTOKOL O POSLEDNÍM MĚŘENÍ EMISÍ

- kontrola platnosti termínu měření

- objednání periodického měření

 

4) VÝPOČET, ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ OZNÁMENÍ O POPLATKU ZNEČIŠŤOVÁNÍ ZA BĚŽNÝ ROK DO 31.3 DO SYSTÉMU ISPOP

 

5) DOKLAD – REVIZNÍ ZPRÁVA O PROHLÍDCE A STAVU KOMÍNU (viz.Oblast BOZP)

 

6) SYSTÉM A ODPOVĚDNOST ZA EVIDENCI SPOTŘEBY PALIVA A MATERIÁLU, PROVOZNÍ HODINY

 

7) KONTROLA A AKTUALIZACE DOKUMENTACE PROVOZŮ ZNEČIŠTOVÁNÍ OVZDUŠÍ

 

8 ) KONTROLA PROVOZŮ ZNEČIŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ