Zákon o požární ochraně specifikuje následující povinnosti provozovatelům, které musí plnit v závislosti na požárním nebezpečí provozované činnosti :

1) PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH (1x/měsíc) PREVENTIVNÍCH PROHLÍDEK

2) ZPRACOVÁNÍ A VEDENÍ DOKUMENTACE

 • dokumentace o začlenění činností dle míry požárního nebezpečí do kategorií
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řád
 • požární poplachové směrnice
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně
 • dokumentace o provedeném školení – vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců zařazených do PPH
 • vedení požární knihy
 • evakuační plán

3) KONTROLA PROVÁDĚNÍ REVIZE PŘENOSNÝCH HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

 • návrh vhodných typů hasicích přístrojů při náhradě za vyřazené
 • vybavení vozidel společnosti hasicím přístrojem (vhodný typ)
 • vybavení MDV společnosti hasicím přístrojem (vhodný typ)

4) KONTROLA PROVÁDĚNÍ REVIZE HYDRANTŮ